IBERANANDRASANA JHONA AUGUSTIN « Anisany nanimba ny Maha-malagasy ny fivavahana kristianina »

Ankoatry ny fibosesehan’ireo riba sy kolontsaina ary fomba amam-panao vahiny teto amintsika izay niteraka fahaverezana sy fahapotehana teo amin’ny soatoavina malagasy toy ny firaisankina, fihavanana, sns dia tsy azo lavina, hoy i Iberanandrasana Jhona Augustin fa anisany naha potika ny « Maha-malagasy » ihany koa ny nidiran’ny fivavahana kristianina teto Madagasikara.