FANOHANANA IREO SEHATRASA MADINIKA Amperinasa ny « Hardi finance »

Ny taona 2009 no efa nijoro ny « Hardi finance » orinasa malagasy zato isan-jato, misehatra amin’ny lafiny fampindramam-bola madinika sy fanolorana fiofanana amin’ny fomba fitantanam-bola mahomby sy ny tontolon’ny fandraharahana madinika amin’ny ankapobeny. Tsy manana mpamatsy vola manokana ny « Hardi finance » fa dia miezaka mihodina amin’ny eo am-pelantanany.