FIKAMBANANA « MPANANGANA NY EFA RAVA ELA » « Olana ara-panahy no misy eto »

Fahitana « révélation » tao amin’ny Mevasher Andrianandrasana Jean Fidèle, tany amin’ny manodidina ny taona 2007, izay nanafatra azy ny tsy maintsy hanambarana ny fahamarinana takian’ny baiboly « Tanakh » amin’ny Malagasy rehetra no antom-pisian’ny fikambanana « Mpanangana ny efa rava ela ». Ny volana Desambra 2018 no nijoro ara-panjakana ny fikambanana. Anarana notsoahina avy ao amin’ny (Isaia 58-12).

Urgence !

La construction d’une autoroute Antananarivo-Toamasina fait couler beaucoup d’encre depuis l’année dernière. Pourquoi ? Parce que ce n’est qu’au début et l’élu du Peuple, citoyen français n’a rien à faire que de faire rêver. Est-ce une urgence pour le pays ? Des travaux de longue haleine qui vont prendre des décennies ?