AMBATOFINANDRAHANA Roso amin’ireo asa fampandrosoana

Tao anatin’ny taona maro, azo ambara ho lavitry ny fandrosoana ny Distrikan’Ambatofinandrahana. Tsy maintsy hirosoana maika manomboka izao ny fanatanterahana ireo asa fampandrosoana mamaly ny filan’ny mponina any an-toerana, hoy ny Solombavambahoaka Razafindrabary Richard. Nisongadina izany, tamin’ny fihaonana voalohany narahana asa avy hatrany nataony, tamin’ireo Vahoaka, tao amin’ny Distrikan’Ambatofinandrahana, ny faran’ny herinandro teo.