GROUPE DE REFLEXION « TANORA LIAM-PIVOARANA » « Fiaraha-mientana sy fanovana toe-tsaina no ahafahana miaro ny Tontolo iainana »

Tafatsangana soamantsara ankehitriny ny Groupe de réflexion « Tanora Liam-Pivoarana » na ny Vondron’ny Mpandinika « TLP » ivondronan’ireo Olom-pirenena mahatsiaro tena fa mila mandray andraikitra ho amin’ny fampandrosoana ny firenena iombonana sy iadiana amin’ny fahalovana mikiky an’i Madagasikara misy ankehitriny isika.

PASITERA R. FABIO ERIC MICHAËL Ny « Fifanomezan-tanana no handresena ny fahantrana »

« Ndao hifanome tanana anatin’ny fifankatiavana lavitry ny lolom-po ary entanin’ny fitiavan-tanindrazana, hanasoa ny firenentsika, fa isika ihany no mijaly sy hahantra raha tsy handray ny anjara tokony ho vitantsika » Io no hafatra mafonja nampitain’ny Pasitera Randrianoelison Fabio Eric Michaël, izy izay filoha nanorina ny KF (Kristianina sy ny Firenena) izay Orinasa kristianina.

JACQUIS RANDRIA Manohy ny mozika…

Ny taona 2010 no efa nikirakira ny mozika tamin’ny nidirany ho mpikambana tao anatin’ny Antoko mpihira iray tany Antsirabe i Jacquis Randria. Nitohy tamin’ny fiantsorohana ny feo lafika teny anivon’ireo mpanakanto efa fanta-daza izany. Ampahany amin’ireo vazo nahafantarana azy ny « Saino ihany », « Azafady », « Hiarina indray », « Hafa foana izy » sns…

« MANJAKA TOKANA » Mpizara fahasoavana ho an’ireo Mpiara-belona

« Manjaka tokana » anarana azo avy amin’ny bitsiky ny Zanahary. Tsy iadian-kevitra lalina fa samy mandray izay hiheverany azy ny tsirairay ! « Manjaka tokana » mampiasa ny teny masina mitondra herim-panahy avy amin’ny Zanahary « Sorabe » mba hanasoavana ireo mpiara-belona tojo olana saro-bahana toy ny mifofotra mafy nefa tsy mahomby amin’ny fiainana, seha-pihariana isan-tsokajiny toa mihitsoka, olana ara-pitiavana, mitady zaza, aretina tsy manam-pahasitranana, ireo lasa adala noho ny fidiran’ny fanahy ratsy tao aminy, sns…