JENERALY ALFRED RAKOTOMARONIRINA Vonona hampandroso ny Distrikan’i Kandreho

Olona manana vina ary vonona hitady izay hahasoa ny mpiray tanindrazana aminy ny Jeneraly Rakotomaronirina Alfred. Raha ny voalazany dia olana lehibe iainan’ny mponina any an-toerana ny tsy fahampian’ny rano fisotro madio ka vonona izy ary efa ao anaty “Projet” ny fampidirana rano fisotro madio any amin’ny Distrikan’i Kandreho raha ny nambarany hatrany.

« TEMPOLY XIZU » ANDRANOVELONA Ho vita ny volana Oktobra

Ny volana Oktobra ho avy izao no ho vita tanteraka ny asa fanorenana ny « Tempoly Xizu » eny Andranovelona. Tsiahivina fa ny taona 2019 no nanomboka ny asa fanorenana ireo foto-drafitr’asa eny Andranovelona izay iantsorohan’ireo mpiasa malagasy miisa manodidina ny 700 lahy. Moines mpitoka-monina miisa 60 ankehitriny no efa monina eny Andranovelona, Kaominina Fihaonana, distrikan’Ankazobe.

FIKIRAKIRANA NY MOFOMAMY Miala any ny « Salon de la pâtisserie »

Ho fanamafisana sy fampitomboan hatrany ny fifandraisana misy eo amin’ireo mpisehatra amin’ny fikirakirana mofomamy toy ireo mpanamboatra izany, ireo sekoly mampiofana, ireo mandraharaha amin’ny fivarotana ireo fitaovana fanamboarana mofomamy ary ireo mpamokatra sy mpanafatra ireo akora fototra. Ireo mitambatra no nanosika an’i Chef Rakotomalala Mamihery « Mamihery pâtissier », hanatanteraka ny « Salon de la pâtisserie.