ALATSINAIN’NY PASKA Hentitra ireo mpitandro ny filaminana

Niavaka ny fankalazana ny fetin’ny Paska tamin’ity taona ity. Ankoatra ny tsy fahafahana namonjy ny toeram-pivavahana (fiangonana) dia tao anatin’ny fihibohana ihany koa no mbola niainan’ny Malagasy ny alatsinain’ny Paska, fotoana natokana hialana voly sy hitsangatsanganana, eny amin’ireo toerana sy sehatra voatokana ho amin’izany.

Hentitra kokoa

Raha ny tsikaritra saika manerana ny Renivohitra sy ny manodidina nandray fepetra hentitra kokoa noho ny andavanandro ireo mpitandro ny filaminana amin’ny fampiharana ny fepetra fihibohana. Nisy ny famerenana avy hatrany ireo olona nikasa hivoaka ny toeram-ponenany nataon’ireo mpitandro ny filaminana.

Maro tamin’ireo olona mbola nifamoivoy teny an-dalam-be ihany koa no notakian’ny mpitandro ny filaminana ny aro-vava ary noentanina izy ireo mba hampaiasa azy ireny rehefa eny andalambe. Tazana ho nanamafy ny paikady hikajiana ny sehatry ny fandriampahalemana amin’ireo toerana mamaivay amin’ny asa fanendahana sy ny fisian’ny vaky trano ihany koa ireo tomponandraikitry ny fampandriana fahalemana.

Irariana tsy ho sary indray mipika na vonjy tavanandro noho ny fetin’ny Paska fotsiny ihany ny fandraisana fepetra hentitra nataon’ireo mpitandro ny filaminana fa mba hitohy hatrany izany. Raha tanteraka antsakany sy andavany tokoa mantsy ny fanajana ny fepetra fihibohana dia azo inoana sy antenaina fa ho voafehy anatin’ny fotoana fohy ny mety ho fihanaky ny valanaretina covid- 19. Mila jerena akaiky ihany koa anefa etsy andaniny ny momba ny sosialim-bahoaka toy ny lafiny famatsiana fa ny tsinay tsy mba vatsy ary raha noana ny kibo mivezivezy ny fanahy.

Vous aimerez aussi