AMBATOFINANDRAHANA Roso amin’ireo asa fampandrosoana

Tao anatin’ny taona maro, azo ambara ho lavitry ny fandrosoana ny Distrikan’Ambatofinandrahana. Tsy maintsy hirosoana maika manomboka izao ny fanatanterahana ireo asa fampandrosoana mamaly ny filan’ny mponina any an-toerana, hoy ny Solombavambahoaka Razafindrabary Richard. Nisongadina izany, tamin’ny fihaonana voalohany narahana asa avy hatrany nataony, tamin’ireo Vahoaka, tao amin’ny Distrikan’Ambatofinandrahana, ny faran’ny herinandro teo.

Anisan’ny olana goavana sy mampijaly ireo mponina any Ambatofinandrahana tao anatin’ny taona maro ny tsy fisian’ny rano fisotro madio sy ara-pahasalamana. Ao anatin’ny telovolana raha ela indrindra dia ho tongan’ny rano avokoa ireo « borne fontaine » rehetra misy ao Ambatofinandrahana, hoy ny Depiote Rzafindrabary Richard. Hisy avy hatrany ihany koa ny asa fanamboarana sy fanavaozana ary fampitaovana ireo Biraom-panjakana any an-toerana izay efa trotraky ny taona maro nifandimby. Singanina amin’ireny ny biraon’ny Distrika. Hitohy hatrany ny asa fanarenana sy fiokjakojana ireo tohadrano sy ny lakandrano mialoha ny higadonan’ny fotoam-pahavaratra. Tsy mitshatra ny fanolorana fiofanana ireo Tantsaha (Mpamboly sy mpiompy) hahafahana mampitombo sy manatsara ny kalitaon’ny vokatra. Nandritra ny fitsidihana, nataon’ity Solombavambahoaka ity tany Ambatofinandrahana ihany koa no nanatanterahana ny fihaonana teo aminy sy ireo tompon’andraikim-panjakana isan-tsokajiny ao Ambatofinandrahana. Tanjona tamin’izany ny fametrahana fomba fiasa mirindra andraisan’ny rehetra anjara ahafahana mamaha avy hatrany ireo olana misy ao anatin’ny Ditsrikan’Ambatofinandrahana. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Solombavambahoaka Razafindrabary Richard, tamin’ny Vahoakan’Ambatofinandrahana no nanambarany fa misokatra malalaka ho amin’ny fiaraha-miasa ho an’ireo rehetra vonona hanatanteraka ny fampandrosoana an’Ambatofinandrahana ny tenany. Tsy nohadinoiny ny nanolotra zezika sy Zanak’akoho ho an’ireo Tantsaha mpamboly sy mpiompy ao Ambatofinandrahana. Nofaranana tamin’ny fiaraha-misakafo mitam-pihavanana sy fanolorana omby ny fihaonana.

Vous aimerez aussi