ARETINA MAMANY LAVA 50 000 mahery ireo vehivavy malagasy iharany

Ny sabotsy lasa teo no nanamarihana ny fankalazana ny andro eran-tany ho an’ny faharovitan’ny tatavia, izay antony mahatonga ny aretina mamany lava ho an’ireo Reny avy niatrika fiterahana. Fanatanterahana ireo tomban’ezaka vita sy ny mbola ho hefaina, io no nentina nanamarihana izany ho an’i Madagasikara. Miisa 50 000 ireo vehivavy rovitra tatavia taorian’ny fiatrehana ny fiterahana.

Azo sitranina amin’ny fandidiana

Raha ho an’i Madagasikara, niisa 6 000 ireo vehivavy vita fandidiana nahafahana nitsabo ireo rovitra tatavia, tao anatin’ny 10 taona. Manodidina ny 4 000 isan-taona kosa ireo vehivavy tratry ny faharovitan’ny tatavia eto amintsika. Ny fifanomezan-tanana eo amin’ireo ivon-toeram-pitsaboana salantsalany, lehibe ary ireo mpiara-miombon’antoka no nahafahana nanatontosa ireo fitsaboana ny aretina mamany lava. Anisan’ny mbola olana goavana amin’ny aretina mamany lava ny tsy fanatonan’ireo vehivavy tratry ny faharovitan’ny tatavia ny toeram-pitsaboana. Nomarihan’ireo mpitsabo fa azo atao tsara ny manasitrana ny aretina mamany lava amin’ny alalan’ny fanatanterahana fandidiana hamerenana amin’ny laoniny ny tatavia izay niharan’ny faharovitana. Entanina hatrany, araka izany, ireo andriambavilanitra tojo ny aretina mamany lava mba tsy hisalasala hiazo ny toeram-pitsaboana. Amin’ny ankapobeny, aorian’ny fiterahana no matetika hisian’ny faharovitan’ny tatavia ho an’ny Reny malagasy.

Vous aimerez aussi