FAMORONANA HIRA Mizara ny talentany I Zoky Faliana

Zoky Faliana, tononkalo no niaingan’ny famoronany.

Ranaivozandry Faliana Jarich, no tena anaran’ny tovolahy. Fantatry ny maro amin’ny hoe : “Zoky Faliana” eo amin’ny habaky ny hira sy ny mozika. Ankoatry ny talenta voajanahary ananan’I Zoky Faliana izay nampiany fianarana ny solfa sy ny solfezy eo amin’ny lafiny famoronana hira evenjelika mifaka amin’ny foto-pinoana (dogmatique) dia nandalina ny sehatry ny fitendrena zava-maneno tahaka ny saxophone, vatamaroafitsoka, sns ihany koa I Zoky Faliana.

Hananika ny faha-10 taona namoronana hira sy nandrindrana izany amin’ny taona 2023 hitsidika io ny tovolahy. Tsy mamihina ho azy samy irery ny sanganasa voajariny Ranaivozandry Faliana Jarich fa mizara izany amin’ireo vonona ny hitory ny filazantsara sy hanabe voho ny taniketsan’ny finoana kristianina. Maro, araka izany, ireo fiangonana efa nanjifa ny voka-kantony. Singanina amn’ireny ny STK etsy amin’ny FJKM Manarintsoa finoana, sy ny STK Amparafaravola, sns. Anisan’ireo hira voalondohany novokarin’I Zoky Faliana ny “Fiadanana” Manodidina ny 50 isa ankehitriny ireo hira mitaiza fanahy, vatana ary saina voajariny. Tsy misalasala manome toro-lalana sy tolo-tanana ho an’ireo “Liankanto” vonona ny hampiasa ny talentany ho amin’ny asa fitoriana ny filzantsara I Zoky Falaiana. Anisan’ireny ny fiketrehana rakim-peo sy sary izay miara-dalana mandrakariva amin’ny famatsiana tononkira efa misy feony. Nomarihany fa afaka mamorona hira, araka izay, gadona takian’ireo mpanakanto ny tovolahy. Ny pejy Facebook “MC ZookLiana.com” no ahafahana miserasera amin’ity tovolahy manana talenta marolafy nobeazina tanatin’ny finoana kristianina ary novolavolain’ireo nahitany masoandro hankafy mandrakariva ny hira sy ny mozika ity.

Vous aimerez aussi