FANABEAZAM-BOHO NY FAHASALAMANA Amperinasa ny « Alfa »

Ny volana martsa 2020 no nahita masoandro ny tobi-pitsaboana Alfa « Arovy mba ho lafatra ny fahasalamana ». Ny Médecin chef Raveloson Handry, notronin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky no angady nananana sy vy nahitana ny « Alfa », izay morina, etsy Soanierana ankehitriny.

Tsy mifidy aretina tiliana sy tsaboina ny tobi-pahasalamana « Alfa ». Samy tazana eny an-toerana, araka izany, ny sampana mitsabo ny maso, ny nify, ireo aretina matetika mitranga amin’ny Malagasy toy ny « allergie », sohika sy ny fahasemporana (Ireo aretina mpahazo ny taovam-pisefoana). Ireto farany izay anisan’ny nandalina manokana izany ny Médecin chef Raveloson Handry. Manana ireo fitaovam-pitiliana ireo singa avy amin’ny olombelona sy ny fitarafana ny taova rehetra ihany koa ny « Alfa », miampy ny toeram-pivarotam-panafody eny an-toerana ihany koa. Amin’ny ankapobeny, mahafeno ny fepetra takian’ny tobi-pitsaboana manara-penitra inty miorina, etsy Soanierana inty. Noezahana ho takatry ny sarababem-bahoaka ny saran’ny tolotra, hoy ireo mpitantana ho fitsinjovana ny Malagasy izay efa anaty lavaky ny fahantrana sy ny fahasahiranana marolafy.

Nomarihan’ireo mpitsabo fa tsy afa misaraka ary ezahan’izy ireo hiray lalana hatrany ny fitsaboana sy fikolokoloana ny saina, vatana ary ny fanahin’ireo tonga mitsabo tena ao amin’izy ireo. Mampiavaka ny fifampitondrana eo amin’ireo mpitantana sy ireo mpiara-miasa izay mitotaly eo amin’ny 25 eo ho eo ny fametrahana hatrany ny « mangaharaha » eo amin’ny lafiny fitantanana ny orinasa sy ny fitaizana ara-panhy amin’ny alalan’ny fotoam-pivavahana ary ny fitaizam-batana (Fanatanjahatena). Misy mandrakariva ny fifanakalozan-kevitra hikarohana ny tetika sy paika hoenti-mampiroborobo ny « Alfa » sy ny hanatsarana hatrany ny kalitaon’ny tolotra. Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa misy ireo vokatra ketrehan’ireo mpitsabo ao amin’ny « Alfa » izay azo avy amin‘ny fampiasana ireo zavamaniry eto Gasikara ho enti-mitsabo ireo tarehy misy tasy toy ny panda sy ny fanalana ireo tavy ratsy. Amperinasa ihany koa ny Onjam-peo « Alfa Radio », eo amin’ny maridrefy 94.6 FM. Natao hanabeazana ny Malagasy ho Olom-banona. Teny fanevany rahateo ny hoe : « Salama ny vatana sy ny fanahy ». Hetahetan’izy ireo ny mba hanamaivanan’ny fanjakana ireo hetra takiana amin’ireo orinasa misehatra ho amin’ny asa sosialy toy ny « Alfa ». Enga anie ka mba tsy ho antso an’efitra izany. Jereo ny sosialim-bahoaka Rafanja fa sempotra loatra ny Malagasy,hoy ny hiakan’ireo Valalabemandry fa aza variana amin’ny rendrarendra manodoka fotsiny a !!!

Vous aimerez aussi