FIRAISANKINA AMBOHIMANGAKELY Manentana ny mponina andeha hifidy, nirindra ny fampielezan-kevitra

Tamin’ny ankapobeny tontosa tamin’ny andavany sy antsakany ny fampilezan-kevitra ho amin’ny fifidianana ho Solombavambahoaka ho an’ny Vovonana Firaisankina, ao Ambohimangakely. Nomarihan’ny filohan’ny Com TIM eny an-toerana Razanakoto Hajasoa Pascal « Haja boum » fa voatety avokoa ireo fokontany miisa valo ambiny folo mandrafitra ny Kaominina Ambohimangakely.

Ny fomba fiasa fitetezana isam-baravarana no paikady nampiasaina ankoatry ny fanentanana mitety fokontany tamin’ny fampiasana fiarakodia. Azo ambara ary taratra nandritra ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra fa maro amin’ireo mponina ao Ambohimangakely no resy lahatra hifidy an’i Avotra, mitarika ny lisitry ny vovonana Firaisankina ao Avaradrano, mitondra ny laharana fahatelo.

Nanentana hatrany ireo mponina amin’ny handehanana hifidy ny Solombavambahoaka atolotry ny Vovonana Firaisankina Ambohimangakely ary nanainga ny isam-batan’olona mba hiaro ny safidiny amin’izay mety ho hala-bato ketrehan’ireo efa zatra ny lalan-dririnina.

Rahampitso Alatsinainy no hanatanteraka ny Faradoboka ny Vovonana Firaisankina Avaradrano, eny amin’ny kianja Herisetra Sabotsy Namehana, amin’ny alalan’ny fihaonambe, hafanain’ireo mpanakanto ary ho faranana amin’ny Bal populaire izany.

Vous aimerez aussi