KAOMININA TALATAMATY Ankizy 277 vita didim-poitra faobe

Nitohy tamin’ny alalan’ny fanatanterahana didim-poitra faobe ireo ankizilahy miisa 277 avy amin’ireo fokontany miisa 12 mandrafitra ny Kaominina Talatamaty ny hetsika ara-tsosialy fanaon’izy ireo, ny Zoma maraina, lasa teo.

Tamin’ny 01 ora maraina no efa tonga nitanjozotra nilahatra manolona ny biraon’ny Kaominina Talatamaty ireo Ray aman-dreny nitondra ireo zanany ho foraina. Dokotera miisa 05 no nanatanteraka ny asa teny an-toerana, izay naharitra ora telo. Nisy tamin’ireo noforaina miisa 02 no efa nandia ny faha- 09 taonany. Nomarihan’ireo Ray aman-dreny fa nanampy betsaka azy ireo tokoa ny hetsika didim-poitra faobe tahaka izao noho ny fahasahiranana mianjady amin’izy ireo ankehitriny. Taorian’ny famorana, notoloran’ny avy eo anivon’ny fiadidiana ny Kaominina Talatamaty izay notarihan’iny Ben’ny tanana Raharinoasy Eli Dominic, kilalao sy bisikoitra ireo zazalahy vita famorana.

Nampanantena hatrany ireo tomponandraikitra eo anivon’ity kaominina ity fa hanao ny ezaka rehetra hitsinjovana ireo mponina ao anatin’izao vanim-potoana sarotra lalaovan’ny Malagasy izao.

Vous aimerez aussi