KENNY Manandratra ny « karitaky »

Lahiniriko Bouba Marcelin, mitondra ny solonanarana hoe : « Kenny » ao an-tokotaniben’ny hira sy ny mozika. Ny taona 2013 no efa tazana teny an-tsehatra niantsoroka ny feo lafik’ireo mpanakanto fanta-daza maro ny tovolahy. Ny taona 2016 no nanapa-kevitra haneho ny kantony amin’izay i Kenny. Tombony lehibe ho an’i Kenny eo am-pikirakirana ny mozika ny fananany ilay kalitaom-peo kanto feno angola voajanahary sy ny fahaizany milalao sy mifehy ny haavon’ny feo eo ampiangaliana ireo tsanganasany. Voasivana fatratra ny fampiasana ireo voambolana handrafetana ireo tononkira ho an’i Kenny ary mirakitra hafatra mafonja sahaza ny isam-batan’olona tsy anavahana ireo tononkirany.

Ny fanandratana ny « Karitaky » mozika nentim-paharazana mampiavaka ny foko Bara nolaroina ny mozika an-tanan-dehibe « Musique urbaine » mba ho afaka hitety vanimpotoana maro mifandimby. Io no fototra ijoroan’ny mozikan’i Kenny. Asongadin’i Kenny anatin’ireo sanganasany ihany koa ny fomba amam-panao mampiavaka ny foko Bara. Tsy ny hampiala voly fotsiny ihany, araka izany, no tanjon’ity mpanakanto mpamorona, mpandrindra ary manan-talenta amin’ny fitendrena zavamaneno sy ny famolahana ny feo hanjary taokanto mahasondriana ity fa eo indrindra koa ny fanabeazana ny Olom-pirenena ho vanona amin’ny alalan’ny fampahafantarana azy ireny ny soatoavina navelan’ireo Razambe hendry sy lalim-pandinihana. Raha itodihana ny taona 2023, fahombiazana ireo fitetezam-paritra natao. Anisan’ireny ny tany Ambatondrazaka, Ambositra,Fort Dauphin, Topliary, sns…

Ho an’ity taona 2024 ity, vazo vaovao be miisa 05 no hatosak’i Kenny ho an’ireo mpankafy azy. Nisantarany izany ny namoahana ny rindran-tsary ombam-peo « Clip » n’ny hira « Mangiky » izay nampihaiky ny maro ny hatsaran’ny fomba nanatontosana ny rakitsary sy ny fandrindrana kanto re misongadina tokoa ao anatin’ny « Mangiky ». Hitohy amin’ny famoahana ny « Antsa », « Zero » izay hisy fampiaraham-peo amin’i Black Nadia, « Fibity » ary ny « Hasotry » izany. Hanao tohivakana ihany koa ireo fiakarana an-tsehatra.

Vous aimerez aussi