MITOMBO INDRAY NY FITANGORONANA Ho zaraina ny lelavola fanampiana

Nitohy indray ny fisarihana olona ho amin’ny fitangoronana, io maraina io. Ho zaraina indray manko ny lelavola 100.000 ar, ho an’ireo tena sahirana sy marefo ary tapaka karama.

Tsy avy hatrany dia zaraina io vola io fa mbola mitandahatra aloha ny olona, mitondra ny mombamomba azy, miaraka amin’ny karapananodro sy ny karinem-pokontany. Ho dinihan’ny tompon’andraikitra tsirairay aloha ireo antotan-taratasy ireo ary mbola hamarinina avy eo.

Vita izany vao antsoina mba… hitangorona indray ireo olona. Asa na afaka handray ny volany indray amin’ny fiantsoana faharoa na mbola ho fakana vahana ihany izany ka ny fiantsoana fahatelo vao mety tena handray vola.

Sady tapaka karama no marefo

Natao isaky ny boriboritany eto an-drenivohitra izao fanampiana izao ka ny boriboritany faha-5 no nisantatra izany tamin’ity andro ity, ka nanomboka tamin’ilay fandraisana anarana fotsiny izany, tetsy amin’ny lisea teknika Alarobia.

Ireo mpiasa voatery najanona tamin’ny asany noho ny fihibohana no mahazo. Voalaza fa anisan’izany koa anefa ireo zokiolona. Mbola hisy anefa ny sivana ka ireo izay tena sahirana ihany no hahazo.

Noho ny fidiram-bola tapaka no voalaza fa hanomezana ny fanampiana kanefa mbola hojerena koa aloha izany ny sokajy misy ilay olona.

Manampy…fifampikasohana

N’inona n’inona mety ho fanampiana ataon’ny Fanjakana dia tsikaritra fa tsy ny ady amin’ny valanaretina loatra no atrehina ankehitriny fa ny ady amin’ny fahasahiranana.

Iza moa ny olona na tokantrano hilaza fa tsy sahirana amin’izao fotoan-tsarotra izao ?

Mivoaka ny trano avokoa, noho izany, ny rehetra mba hitsapa vintana sao hahazo amin’izany vola fanampiana izany.

Tokony ho faritana mazava, araka izany, izay olona handray io vola io mba tsy hahamaro ny mpitangorona.

Ary tokony hitady vaha-olana mahomby amin’ny fizarana izany ny tompon’andraikitra, satria mazava izao fa mitombo ny fiparitahan’ny otrikaretina noho ny fifampikasohana.

Vous aimerez aussi