MOZIKA MALAGASY Miala any i Rosemonde Diana

I Rosemonde Diana, vonona ny hanandratra avo ny mozika malagasy.

Anisan’ny tapa-kevitra ny hanatevin-daharana ny laharan’ ireo Mpanakanto malagasy I Rosemonde Diana ary hikopak’elatra irery amin’izay. Tovovavy anatin’ny taom-pisandratany. Azo ambara fa efa tsy atoro voanjo hadiana anatin’ny fikirakirana ny mozika ity mpanakanto ity noho izy efa nilona ela tao anatin’ny sehatry ny fanafanana lanonana an-tsehatra tamin’ny alalan’ny hira sy ny mozika ary ny dihy sy ny fiantsorohana ny feo lafika teny anivon’ireo tarika maro efa fanta-daza teto an-tanàna.

Tombony ho an’I Rosemonde Diana ny maha zanak’I Rosemonde “Kaiamba” azy. Ity farany izay efa tsy zoviana amin’ireo “Lian-kanto” eto Gasikara ny fahaiza-manaony eo amin’ny fikirakirana ny mozika sy ny tontolon’ny hira. I Rose monde Diana izay azo ambara ihany koa fa nanovo traikefa matevina teny anivon’ny antoko mpihira. Ankoatry ny fananan’I Rosemonde Diana ilay feomanga sy matanjaka mahatakatra ny avo sy afaka midina ambany indrindra dia manan-talenta sy nandalina ny sehatry ny fitendrena vatamaroafitsoka sy ny famoronana ary ny fandrindrana hira ihany koa ny tovovavy. Heno anatin’ny tononkiran’ity mpanakanto ity ny fampiarahana ny fampaiasana ny fiteny avy any atsimo atsinanan’ny Nosy (Manakara) sy ny malagasy ofisialy.

Mahafehy gadon-kira maroloko (Milamina sy mihetsika) I Rosemonde Diana. Manome lanja kokoa ny fiangaliana ny mozika mafana (Tropikaly) tahaka ny “Sud af”, “batrelaky”, “tsapiky”, sns anefa ny tovovavy ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa izay tsapa fa mirona amin’ny fankafizana ireo ban-kira mihetsika ankehitriny. Misy hafatra mafonja sahaza ny isam-batan’olona ny tononkira jariako, hoy I Rosemonde Diana noho ny maha mpanabe ihany koa ny mpanakanto. Ireo trangam-paiaraha-monina andavan’andro rahateo no akora fototra entiny mamorona ireo tononkirany. Ilay vazo “Tsy mampagnino”, narindra amin’ny gadona “Sud af”, izay efa vita rindran-tsary ombam-peo no nentin’I Rose monde Diana nambabo ny fankafizan’ny maro. Ho azy, tsotra ny tanjona, ny hanandratra avo sy hametraka amin’ny toerana mendrika azy ny mozika malagasy. Tsy eto Dago ihany fa hatrany Dilambato. Roso ny dia !

Vous aimerez aussi