MPANAKANTO « SAMSON KAED » Manandratra ny maha malagasy

« Smk’ » Mikol’Art, io no solonanarana entin’i Samson Kaed, mpanakanto manavia manavanana eo amin’ny lafiny famoronan-kira, fandrindrana ary miezaka mampahafantatra hatrany ireo soatoavina tarafina amin’ny fomba amam-panao, fiteny, fitafy anatin’ny kanto jariany ihany koa izy. Ity farany izay zanak’Antalaha.

Ny mozika mihetsika toy ny rap, afro beat no voizin’i Samson kaed. Laroiny amin’ireo mozika nentim-paharazana malagasy toy ny baoejy, batrelaky, salegy, antosy… ihany koa ireo sanganasany. Mampiavaka ny tononkirany ny fahenoana ny hafatra raiketin’izy ireny izay mahakasika lafim-piainana marolafy ankoatry ny fitiavana. Noezahana ho tsotra ny fomba ampitana ny hafatra, hoy i Samson Kaed ary ho sahaza ihany koa ny sokajin-taona rehetra.

Manao fikarohana, manapariaka

Tsikaritra anatin’ny sanganasan’ity mpanakanto ity ny fahenoana gadona miisa 02 hatramin’ny 03 anatin’ny hirany iray. Voka-pikarohana efa an-taonany maro ary mbola mitohy ankehitriny no nahazoana azy io, hoy i Smk’. Heno anatin’ny mozika lalaoviny ihany koa ny fisian’ny « Jijy » eny antsefatsefan’ireo vazony ary ny fampiasana ireo tenim-paritra avy amin’ny lafivalon’ny Nosy.Misy voambolana efa tsy faheno ankehitriny nefa efa nisy hatramin’izay ihany koa entin’i Samson Kaed mandrafitra ireo tononkirany.

Ampahany amin’ireo hira ahafantarana azy efa vita rindran-tsary ary efa tazana sy heno anivon’ireo haino aman-jery ny « Vangie ely », izay manainga ny fitondram-panjakana sy ireo tomponandraikitra mba tsy hanao an-jorom-bala ny momba ireo tantsaha mpamokatra ny sakafo jifain’ny Malagasy. Mendrika ny hanana fotodrafitrasa sy hiaina fampandrosoana ihnay koa izy ireo, hoy i Samson Kaed.

Ankoatry ny fiezahana hanapariaka ireo taokanto mirakitra soatoavina ho an’ireo mpiray tanindrazana dia efa niampita ranomasina ihany koa i Samson kaed nampahafantatra ho an’ireo teratany vahiny ny hakanton’ny moizka nentim-paharazana malagasy izay mirakitra fahendrena nentin’ireo Ntaolo nandrindra ny fiainam-piaraha-monina ankapobeny fahagola.

Vous aimerez aussi