MPANDALA NY FIVAVAHANA « HEBREO NOTSRYM » Nankalaza ny « Taom-baovao Hebreo »

Ny Alahady 31 martsa dila teo, izay andro voalohany amin’ny volana Habib (Salohim-bary), tao amin’ny foiben-toerana sy trano fivavahan’ireo mpandala ny fivavahana Hebreo notsrym, etsy Andohatapenaka, no niara-nanamarika sy nankalaza ny Taom-baovaony « Taom-baovao Hebreo » izy ireo.

Nomarihan’i Shalar Andriamady Rija fa mizara roa miavaka tsara ny fandaharam-potoana mandritra ny fankalazana ny « Taom-baovao Hebreo ». Ny tapany voalohany no nanatanterahana ny fanehoam-pinoana sy ireo fanatitra samihafa (Sakafon’i Adonaï no nilazana azy ity). Rehefa vita izany dia natao ny fiarahana misakafo tamin’ny alalan’ny « Hanim-pitoloha » izay nahitana ny vary amin-tantely tondrahan-dronono, ny biby mandeha tongon-droa sy efatra, ny hazandrano ary ny karazam-boankazo nahitana ny apongabean-danitra. Ity fankalazana ity ilay antsoina hoe : « Taom-baovao fanadiovana sy fidiovana », ho an’ny mpandala ny « fivavahana Hebreo notsrym » Manamarika ny « Santa-bary » ihany koa ireo mpanaraka ny fivavahana « Hebreo notsrym » Ny alimanaka Hebreo izay marihana fa mifototra amin’ny fanarahana ny Diarim-pambolena (Calendrier agricole).

Marihana fa miisa roa ny fankalazana ny taom-baovao ho an’ny mpandala ny fivahana « Hebreo notsrym » dia ny nankalazain’izy ireo, ny Alahady 31 martsa lasa teo ary ny fotoam-pankalazana faharoa hotanterahana ny volana septambra, io ilay antsoina hoe : « Taom-baovao lohataona ». Ireo vanim-potoana roa ireo izay samy voasoratra anatin’ny baiboly avokoa ny fisiany. Ny mpanaraka ny fivavahana Hebreo ihany eto ambany masoandro no manana fotoam-pankalazana miisa roa. Voaporofo indray, hoy i Shalar Andriamady Rija fa taranaka Hebreo ny Malagasy raha ny fomba amam-panao sy ny manodidina izany no dinihana. Ny Malagasy izay manana fotoam-pankalazana ny taom-baovao miisa roa ihany koa. Mila haverina hoy hatrany izy ny fivavahan-drazana malagasy « Fivavahana Hebreo » mba hisian’ny tena fampandrosoana ho an’i Nosy. Nitondra am-bavaka ny firenena malagasy sy ny vahoaka ao aminy ihany koa ireo mpandala ny fivavahana « Hebreo notsrym » tarihan’i Shalar Andriamady Rija, manoloana ny fahasahiranana maroloha misy ankehitriny toy ny fahantrana miha-lalim-paka sy ny endrika tsy fahampian-tsakafo izay mety hiafara amin’ny « mosary» raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin’ireo mpitondra, nandritra ny fotoam-pankalazana, ny « Taom-baovao Hebreo » Ny 13 aprily ho avy izao no hanamarika ny fetin’ny Paka ny mpandala ny fivavahana « Hebreo notsrym ».

Vous aimerez aussi