FIVONDRONAMBEN’NY MPIASA MALAGASY “Nandika lalàna ny governemanta, melohina ny fampiasan-kery”

Nanao fanambarana miaraka omaly ireo mpikambana ao amin’ny Fivondronamben’ny mpiasa malagasy na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana fa manoloana ny fampiasan-kery omban-kerisetra izay atao amin’ny vahoaka malagasy maneho hevitra dia melohin’izy ireo amin’ny heriny manontolo ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho lasa herim-pamoretana.

GROUPE « HERITSAINA ZJ » Niteraka fahasoavana ny fahenoana ny sanganasany

Ny taona 2000 no nanomboka nanajary hira i Rakotoarisoa Heritsaina Andry, mpitarika ny Groupe « Heritsaina Zanak’i Jesosy ». Valibabena « Tamberim-bidy » ho an’Andriamanitra noho ireo fitahiana ara-nofo sy ara-panahy maro narotsany sy ny mbola hatolony, hoy i Heritsaina no naharesy lahatra ahy tanteraka hampiasa manontolo ny talenta izay ananako eo amin’ny lafiny famoronana sy fandrindrana hira ary fitendrena zavamaneno ho amin’ny asa fitoriana sy fiderana

« MOLLOS PARK » Toeram-pikotranana sy fialamboly mahasondriana

Tsy lavitra, etsy Ampandrana, ampitan’ny « Cafe gasy », no ahitana ny « Mollos park ». Toerana tony, madio rivotra nefa miorina afovoan’Antananarivo. Samy hita eny an-toerana avokoa ireo fitaovam-pikotranana sy fitaizam-batana ary fialana voly toy ny Baby foot, billard, boule, zumba fitness, « i chavire – vole » sns. Ny « Mollos park » irery ihany koa no manana ny fotodrafitrasa takiana amin’ny fanaovana ny « Ninja warrior » eto Iarivo.

JENERALY ALFRED RAKOTOMARONIRINA Vonona hampandroso ny Distrikan’i Kandreho

Olona manana vina ary vonona hitady izay hahasoa ny mpiray tanindrazana aminy ny Jeneraly Rakotomaronirina Alfred. Raha ny voalazany dia olana lehibe iainan’ny mponina any an-toerana ny tsy fahampian’ny rano fisotro madio ka vonona izy ary efa ao anaty “Projet” ny fampidirana rano fisotro madio any amin’ny Distrikan’i Kandreho raha ny nambarany hatrany.