SOEUR FABIOLA Mahazo fandrahonana ho faty

Nanao sesilany ny fanaratsiana sy ny fandrahonana ho faty voarain’i Sœur Fabiola taorian’ny fiparitahan’ny fanehoan-kevitra tao amin’ny tambajotran-tserasera Facebook mikasika ny fahitany mpanakanto roa tany amin’ny helo, izay nambarany tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray tamin’ny herinandro lasa teo. Nanomboka ny zoma teo no nahazoany izany karazana fandrahonana izany tamin’ny antso an-telefaonina sy “message” araka ny nambarany. “Tsy fantatrao moa fa mpamono kisoa izahay”, “Tsy mainsy matinay ianao”, sns. Tsy fantatra intsony raha avy aiza no nihavian’izany fandrahonana izany na avy aiza fa mahatsiaro ho mandry tsy lavo loha izy ankehitriny. Nantintranterin’ny Soeur Fabiola fa tsy Taa-Tense na i Anja araka izay niely tany anaty tambajotran-tserasera facebook ilay olona nambarany tamin’ny fahitalavitra, fa olona hafa mihitsy.

Niala tsiny

Teo anatrehan’izany dia mbola nanamafy ny teny fialan-tsininy tamin’ny fianakavian’ireto olo-malaza anankiroa (Taa Tense sy Anja ) izay voatonontona tao anaty tambajotrantserasera “facebook” ireto hatrany izy ary nanamafy fa tsy ireo olona ireo velively no nambarany tamin’iny. “Tsy nahafantatra ireo olona ireo akory aho, ary tsy nieritreritra ny hanoso-potaka azy ireo mihitsy ny tenako raha nanambara ireny fahitako ireny,” hoy hatrany i Soeur Fabiola. Namafisiny tamin’ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety, fa namany tany Toamasina ilay maman’i Messia nambarany tamin’ny fahitalavitra, fa tsy i Taa Tense velively. “Mpanakanto namako tany Toamasina notarihiko hivavaka i maman’i Messie. Maty teo am-piterahana anefa izy ary herinandro taorian’izay dia maty ihany koa ilay zanany atao hoe Messie. ” , araka ny fanazavany. Io namany io no nambarany fa tafahaona sy niresaka taminy tany amin’ny helo na afobe. Ary roa andro talohan’ny niakarany tao amin’ilay fahitalavitra tsy miankina no nisy izany fahitana izany. “Io namako io indray no nilaza tamiko fa misy Malagasy iray ihany koa tafaraka aminy ao amin’ny helo dia teo no nahitako an’i Antso”, hoy hatrany i Soeur Fabiola.

Nomarihiny nandritra ny fihaoany tamin’ny mpanao gazety ihany koa, fa efa tonga tao aminy ny fiankavian’i Antso, na i “Antso Ny Avo Navalona” (ilay hitany tany amin’ny helo) rehefa nahare ny fahitana nataony tao amin’ilay fahitalavitra tsy miankina. Noho ny fahitan’ireto fianakaviany ireto fa tena mifanaraka amin’izay nambaran’i Soeur Fabiola ny andro nahafatesana sy ny toetoetran’ny fianakaviny. Ka izay no antony nanatonan’izy ireo tany aminy araka ny fanazavan’i Soeur Fabiola hatrany.

Maniry fihaonanana

Eo anatrehan’izany tranga rehetra izany, dia maniry fihaonana sy fiaraha-miasa amin’ny fianakavian’i Taa Tense sy Anja, izay voatonontonona tao anaty facebook i Soeur Fabiola amin’izao, mba hijery ny tokony atao hisian’ny fitoniana hialana amin’ny karazana fifandranitana voizin’ny mpanao facebook sasany any amin’ny tambajotran-tserasera izay miteraka savorovoro amin’izao. Ary mbola nanamafy hatrany ny fialan-tsiny tamin’ny fianakavian’ireo mpanakanto voatonontonona ireo.

Vous aimerez aussi