STEPHANT NANGAYO Mpanakanto « Mpamorona fa tsy Mpamerina »

Teo amin’ny faha-14 taonany no efa niondana mozika sy nankafy ny lafiny fandihizana i Stephant Nangayo, mpanakanto vao erotrerony, Zanaky Mandritsara. Nisongadina tany Mandritsara teo amin’ny lafiny fiangaliana ny mozika « rap » ny tovolahy. Rehefa nigadona ny taona 2002 no tapa-kevitra ny hamelatra ny filalaovana ny mozika mihetsika « Mozika tropikaly » i Stephant Nangayo. Nahaliana manokana azy ny gadon-kira avy atsy Afrika. Tsongaina amin’ireny ny « mapouka », « dombolo », « sokouss », sns.

Tsy mionona hatreo amin’ny filalaovana sy ny fiangaliana ireo ban-kira Afrikanina, aho, hoy i Stephant Nangayo fa manohy hatrany ny fikarohana amin’ny fampiarahana azy ireny amin’ny gadona hafa mba hanome « mozika vaovao » sahaza ny sokajin-taona rehetra. Tsy ny lafiny famoronana tononkira sy fandrindrana izay miompana amin’ny famoaboasana amin’ny endrika kanto ny tontolon’ny fitiavana ihany no ananan’ity mpanakanto ity « aingam-pamoronana » avy amin-Janahary fa havanana amin’ny fanajariana didin’akanjo ihany koa ny tovolahy. Tombony ho azy ny fahafahany manakatra ny feo avo sy ny fijotsoana amin’ny ambany indrindra anatin’ny antana-toham-peo.

Raha tsiahivina, vazo nanoratan’i Stephant Nangayo ny anarany tanatin’ny Diarin’ny kanto an-kira malagasy ny « Valise mena », « Celanakà » Ankehitriny, tapa-kevitra ny hanohy tsy tapaka ny fanjohina ny lalan’ny mozika ny tovolahy. Vazo vao mangotraka vao vita rindran-tsary ombam-peo ny « Complete-ko » izay efa tazana sy re eny anivon’ireo ivon-tserasera maro isan-karazany. Tsy ho ela ny fitetezam-paritra, hoy i Stepahant Nangayo. Ireo rehetra maneho ny fahavononany hatrany hamakivaky ny lalan-tsarotry ny mozika amin’ny alalan’ny fanapariahana ny kanto sy ny meva tovozina anatin’ny asa fikarohana ataony.

Vous aimerez aussi