TRABOINA EO MANDROSEZA Orinasa PERFECT, mitondra ny fanampiana

Manoloana ny tranga misy eto amin’ny Firenena dia tsy vitanay ato amin’ny Société Perfect ny hijery fotsiny ireo traboina.

Toy ny fanaon’ny orinasa, rehefa misy tranga na voina toy izao, dia mitondra izay zaka izahay entina hanampiana ireo izay sahirana.

Nidina ifotony teny amin’ny EPP Mandroseza (toerana iray handraisana traboina) ny ekipa izay notarihin’ny tale jeneralin’ny Perfect, Ramatoa Sylvia Ranaivojaona miaraka amin’ny “délégué au Maire” an’ny Boriboritany faharoa, Charmant Rabemananjara nijery izay mety hanampiana ny traboina, nampahery, ary nanolotra sakafo masaka mafana ho an’ireo traboina miisa 478 ny Alahady faha 23 Janoary 2022 lasa teo.

Manao antso avo amin’ireo mpandraraha namana ny tale jeneralin’ny orinasa Perfect mba hifandrimbona, hanampy ireo izay sahirana.

Vous aimerez aussi