« TEMPO GAIGY » - 25 TAONA Homarihana amin’ny seho goavana

Ho tontosaina ny tolakandron’ny Alahady 14 Mey izao, ao Antsahamanitra, ny seho goavana sy matihanina ho fankalazana ny faha-25 taona niakaran’ny « Tempo Gaigy » an-tsehatra. Handray anjara mavitrika anatin’ny fampisehoana avokoa izy efatra mirahalahy angady nananana sy vy nahitana ny tarika.

Seho hanembonana indray ireo fihetseham-po maroloko tany amin’ny taona 1998 teo ampihainoana ireo sanganasan’ny tarika no hibahana eny an-toerana, hoy ny mpikarakara « King event ». Maro amin’ireo mpankafy ny tarika Tempo gaigy tamin’izany tokoa mantsy no mbola tao anatin’ny maha adolantsento sy taom-pahazazana koa inoana fa hizara hafaliana sy hianohana fitiavana be ho azy ireo indray ny fahitana ny tarika 25 taona aty aoriana hivazo indray ireo sanganasa toa ny « Ramose tantanta », « Ranomaso efa ritra », « Ora iray tsy miverina », « Mompera mi-démissionne », sns.

Krutambull sy i Twokii no ho vahinin’ny tarika « Tempo gaigy » eny Antsahamanitra anatin’ity seho ity. Fanamafisam-peo matanjaka hamoaka kalitaom-peo madio miampy ny haingon-tsehatra kanto. Ireo no endrika hisaloran’Antsahamanitra, ny Alahady 14 mey ho avy izao, anatin’ny fanamarihana ny faha-25 taona nizaran’ny « Tempo gaigy » ny talentany amin’ny fihirana sy ny fandihizana ary ilay fanajariana tononkira mahitsy toraka mora raisin’ireo mpankafy ny hafatra mafonja raiketiny. Hianoka ny soa ary hianjaika ny meva tokoa, araka izany, ireo ho avy eny Antsahamanitra.

Vous aimerez aussi